Mr. Tuyền

điện thoại0975 448 499

emailtuyentran940@gmail.com

Mr. Chuyên

điện thoại0983 339 005

emailbetongtienphat.ltd@gmail.com

Chi tiết bài viết

Long An: Điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020Ngày đăng: 15/12/2017

(Xây dựng) - Về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Long An. Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2929/BXD-QHKT gửi Bộ Công thương.


Ảnh minh họa.

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN, đề nghị Bộ Công thương xác định rõ các nội dung chưa đáp ứng yêu cầu hoặc những vấn đề cần làm rõ trong nội dung báo cáo Điều chỉnh quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020 để Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan có cơ sở tham gia ý kiến đạt hiệu quả.

Một số ý kiến khác đối với nội dung báo cáo Điều chỉnh quy hoạch: Rà soát, đánh giá cụ thể việc thực hiện theo các định hướng tại nội dung Quy hoạch phát triển các CCN - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 nhằm làm rõ cơ sở, căn cứ của việc điều chỉnh quy mô, số lượng các CCN, đảm bảo tính khả thi.

Do hồ sơ không có bản đồ để xác định và mô tả rõ về vị trí, quy mô của từng CCN; đồng thời, nội dung phần thuyết minh cũng không trình bày cụ thể nên Bộ Xây dựng không có cơ sở có ý kiến về sự phù hợp của nội dung Điều chỉnh quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020 đối với các định hướng trong Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị có liên quan.

Đoan TrangBài viết liên quan